Strona główna
Oferta
Projekty
ECDL
E-learning
Referencje
Właścicielka
Kontakt
Księga gości
Fundacja
NAUKOMP
Strona główna

 
Początki firmy...

Firma "NAUKOMP" Justyna Wiśniewska powstała w Poznaniu we wrześniu 2007 roku i od tego czasu z sukcesami funkcjonuje na rynku. Firma skupia swoją działalność głównie na obszarze Wielkopolski oferując jednakże swoje usługi również na obszarach innych województw. 
27 sierpnia 2008 firma NAUKOMP uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (nr 2.30/00168/2008).


Zakres działalności... 

W ramach swojej działalności firma NAUKOMP organizuje specjalistyczne kursy, szkolenia, treningi i warsztaty z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych (ICT, IT), zarządzania projektami, przedsiębiorczości oraz prac badawczo‑rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, a także oferuje doradztwo w zakresie technologii informatycznych i komputerowych oraz zawodowe.
Jako główną tematykę oferty szkoleniowej firma obrała technologie informacyjne, uznane przez Unię Europejską za kompetencje kluczowe, jak również jeden z kierunków strategicznych, który rząd polski uznał za istotny z punktu widzenia innowacyjnej gospodarki. 


Doświadczenie...

NAUKOMP działa od 2007 roku, formalizując swoje szeregi w oparciu o doświadczenie szkoleniowe sięgające 2005 roku. Firma może wykazać się podwykonawstwem szkoleń w zakresie projektów unijnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, a obecnie również szkoleń realizowanych w ramach projektów unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. NAUKOMP współpracuje z największymi firmami i instytucjami szkoleniowymi o zasięgu krajowym - COMBIDATA Sp. z o. o., OSI CompuTrain S. A., Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, jak i regionalnym - Agencja Rozwoju Rregionalnego S. A. w Koninie, Powiatowe Urzędy Pracy, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i inne.
Firma średniorocznie szkoli 500 osób prowadząc po kilkadziesiąt szkoleń kierowanych do zróżnicowanych zarówno pod względem wiekowym, jak i zawodowym grup docelowych. Szerokie spektrum dotychczas przeszkolonych przez firmę osób pozwala na wieloobszarową identyfikację potrzeb szkoleniowych.


Narzędzia firmy...

Personel firmy NAUKOMP legitymuje się autorstwem materiałów szkoleniowych i pomocniczych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, przygotowywanych na zlecenie, jak również na potrzeby autorskich szkoleń firmy.
Wykładowcy i trenerzy firmy posiadają certyfikat egzaminatora ECDL, który pozwala na przeprowadzanie na terenie całego kraju egzaminów ECDL.
Firma dysponuje własną mobilną pracownią komputerową, z pełnym wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń na terenie całego kraju.
Ukończone przez właścicielkę firmy szkolenia przygotowują firmę do zarządzania projektami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pozyskiwania funduszy unijnych, natomiast szkolenia akademii PARP pozwalają na efektywne zarządzanie firmą.
NAUKOMP stawia na ciągły rozwój personelu - podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dydaktycznych oraz jak najwyższą jaokść oferowanych usług szkoleniowo-doradczych.Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zapraszamy do współpracy!!! 
Strona głównaOfertaProjektyECDLE-learningReferencjeWłaścicielkaKontaktKsięga gościFundacja